Wigilia szkolna

20 grudnia społeczność naszej szkoły spotkała się na tradycyjnej wigilii. W tym roku została ona przygotowana przez ks. Tomasza Jurzyńskiego, samorząd szkolny oraz uczniów z klas gastronomicznych, 1 tps, 2 tgs, 3tfs. Obecnych na Sali powitała dyrektor Halina Sieczka, po czym ks. Tomasz Jurzyński odczytał fragment ewangelii o narodzinach Jezusa. Część artystyczną złożona z kolęd, wierszy i tekstów poetyckich zaprezentowali uczniowie klas 1tps, 2 tgs i 3 tfs. Uroczystość zakończyła się łamaniem opłatkiem oraz spożyciem pierogów przygotowanych przez klasy gastronomiczne. Jest to nowy zwyczaj w naszej szkole, który z pewnością stanie się tradycja.

tekst: p. Agata Nowak - Wierzchowska zdjęcia: Dominika Chmura