Kolejne wyjazdy na praktyki zagraniczne

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych od 24.03.2019 r. do 06.04.2019 r. realizuje projekt pt."Zagraniczna praktyka drogą do kariery" w ramach "Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Uczniowie naszej szkoły wyjadą już po raz drugi na zagraniczne praktyki, ponadto dla grupy wyjeżdżającej młodzieży realizowane będą następujące zajęcia:
- doradztwo zawodowe
- kurs językowy
- zajęcia kulturowe
- przygotowanie pedagogiczne