Jak obchodziliśmy Niepodległość i czy można uczyć ciekawie historii?

W dniu 13 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły kl 3TG pod opieka p.Bożeny Chrzanowskiej uczestniczyli w konferencji metodycznej w I LO w
Skarżysku-Kam na temat: Jak obchodziliśmy Niepodległość i czy można uczyć ciekawie historii ? Podczas konferencji wykład wygłosił prof.dr.hab.Wojciech Iwańczak :"Za co spalono Jana Husa na stosie w Konstancji? Następnie mgr Marcin Medyński zaprezentował jako źródło historyczne pocztówki z I wojny światowej bogato opisując ich rolę i znaczenie w nauczaniu historii.Ciekawej prezentacji dokonał mgr Piotr Kołodziejski -"Jubileusze " "małe i duże". Działalność merytoryczna Muzeum im "Orła Białego" w kontekście ważnych rocznic historycznych oraz mgr Roman Falarowski-"Regionalizm w nauczaniu historii na przykładzie gminy Bliżyn".
Dzięki temu spotkaniu młodzież naszej szkoły mogła poznać niekonwencjonalne metody nauczania historii, spotkać się z ciekawymi ludźmi i przybliżyć sobie wiedzę o naszym najbliższym regionie.

tekst: p. Bożena Chrzanowska