Akcja ” Młoda KREW ratuje życie”

W dniu 28 marca w naszej Oddział Rejonowy PCK w ramach XVII edycji turnieju „Młoda krew ratuje życie” zorganizował akcję poboru krwi od pełnoletniej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Do akcji dołączyli uczniowie z I LO , Zespółu Szkół Ekonomicznych, Zespóuł Szkół Technicznych i Zespółu SzkółTransportowo-Mechatroniczynych. Dziś w spotkaniu udział wzięło 50 osób z czego 25 uczniów oddało 11.250ml krwi. Z naszej szkoły zgłosiło się do akcji 20 uczniów, z czego 11 oddało krew. Każdy krwiodawca otrzymał 8 czekolad, sok oraz posiłek regenerujący. Przedsięwzięcie realizowane było przez Polski Czerwony Krzyż przy współudziale środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna. Krew to bezcenny dar i lek, który w każdej chwili może być potrzebny każdemu z nas lub naszym bliskim. Dlatego tak ważne jest krzewienie idei krwiodawstwa wśród młodzieży.

A. Nowak-Wierzchowska

zdjęcia: Dominika Chmura