DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ W NASZEJ SZKOLE

Z okazji Dnia Unii Europejskiej , czyli święta europejskiego obchodzonego 9 maja, uczniowie klas: IA, IIIA i III TFS (pod okiem p. Jadwigi Kowalczyk) przygotowali wystawę dotyczącą Unii Europejskiej. Przypomnieli o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy to Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co wpłynęło na rozpoczęcie procesu integracji europejskiej. Aby pogłębić wiedzę uczniów naszej szkoły, wyeksponowali informacje i ciekawostki związane z integracją krajów członkowskich UE w formie plakatów o krajach tworzących Unię.

Jadwiga Kowalczyk