Rekrutacja elektroniczna na nowy rok szkolny

 

Jestem uczniem klasy 8

(szkoła podstawowa)

Jestem uczniem 3 klasy

(gimnazjum)

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowane zostały dwa osobne systemy.

Do pierwszego systemu prowadzi link z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony tam link.

Drugi system, do którego prowadzi link po prawej stronie, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony tam link.

WAŻNE TERMINY:

 

13 MAJA – 25 CZERWCA

zaloguj się, wypełnij i złóż wniosek w sekretariacie szkoły

 

21-25 CZERWCA

przynieś świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu i kartę zdrowia

 

16 LIPCA

sprawdź listę zakwalifikowanych

 

16-18 LIPCA

zgłoś się do szkoły po skierowanie na badania

 

16-24 LIPCA

przynieś oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu

 

25 LIPCA

sprawdź listę przyjętych

 

DO 30 SIERPNIA

rekrutacja uzupełniająca