OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W SKARŻYSKIEJ ,,SAMOCHODÓWCE”

18 października doradca zawodowy - Zofia Nikodem przeprowadziła grupowe zajęcia w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego.  Uczestnikami spotkania była młodzież ze skarżyskiego hufca pracy z wielozawodowej klasy pierwszej. Przedsięwzięcie miało na celu uzmysłowienie młodzieży, że korzystanie z usług doradcy zawodowego  to dobry sposób, by przekonać się  o słuszności wyboru zawodu oraz dowiedzieć o sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawodach deficytowych. Trwający Ogólnopolski Tydzień Kariery to sprzyjająca okazja, by zastanowić się nad przyszłością.

 

Tego dnia chłopcy i dziewczęta mieli okazję wykonać testy, Kwestionariusze Zainteresowań Zawodowych. Wyrazili chęć przyszłych spotkań i zajęć z doradcą zawodowym, by móc właściwie zinterpretować ich wyniki. Dowiedzieli się o nowoczesnych narzędziach, jakimi dysponują Młodzieżowe Centra Kariery, interesujących filmach instruktażowych i poradnikach.

 

Podkreślono ważne kwestie dotyczące znaczenia ciągłego rozwoju i dokształcania się, potrzeby znajomości i analizy rynku pracy, brania  odpowiedzialności za własne życie i przyszłą karierę zawodową.  Rozmowa kierowana doprowadziła do ważnych stwierdzeń,  między innymi do tego, że poznanie samego siebie to klucz sukcesu.

 Informacje indywidualne i grupowe posłużyły promocji usług Młodzieżowego Centrum Kariery oraz pozostałych jednostek Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, jak również Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Uczniowie zostali poinformowani o ogólnopolskim projekcie systemowym w ramach Gwarancji dla młodzieży, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

 Autor tekstu: Zofia Nikodem

Autor zdjęć: uczestnik zajęć