VI Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej

W piątek 31 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach odbył się VI Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Kuratora Oświaty w Kielcach.
Do konkursu stanęli uczniowie z terenu województwa świętokrzyskiego wykazując się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy i naprawy pojazdów samochodowych. Powiat skarżyski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Nasza szkoła zakwalifikowała się do ścisłego finału.
Tegoroczny turniej realizowano we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy -Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, firmą Man i Starostwem Powiatowym.
Celem Turnieju było zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań wynikających z zainteresowań i zamiłowań technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami technicznymi w dalszej edukacji.
 
Paweł Wiatr