Powiatowe zakończenie roku szkolnego

18 czerwca w Zespole Szkół Ekonomicznych w odbyło się powiatowe zakończenie roku szkolnego 2018/19. W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich szkół i placówek wychowawczych z powiatu skarżyskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz władze powiatu: wicestarosta Anna Leżańska, członkowie Zarządu Powiatu Katarzyna Bilska i Adam Ciok.
Zebranych w szkole gości przywitała dyrektor ZSE Joanna Romanowska. Główną częścią uroczystości było wręczenie uczniom placówek ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego, dyplomów i upominków książkowych w wyróżnieniu za osiągnięte wyniki w nauce, sporcie i działalności charytatywnej.
Oto nagodzeni uczniowie naszej szkoły:
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3:
1. Dominik Szac - klasa 1A- za 100% frekwencję oraz bardzo dobre wyniki w nauce
2. Elwira Sadowska - klasa 2A - za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne
3. Katarzyna Szczygieł - klasa 2A - za dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły oraz wysoką frekwencję
4. Dominika Chruściel - klasa 3A - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
5. Konrad Szafraniec - klasa 3B - za dobre wyniki w nauce
Technikum Nr 3:
1. Julia Belicka - klasa 1TPS - za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły
2. Nikola Ścibisz - klasa 1TF - za bardzo dobre wyniki w nauce
3. Weronika Wiśnios - klasa 2TGS - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
4. Dominik Chruściel - klasa 3TFS - za zaangażowanie w życie szkoły, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych oraz udział w akcjach charytatywnych
5. Kamil Pajek - klasa 3TG - za dobre wyniki w nauce
A. Nowak-Wierzchowska
zdjęcia: Donata Golis, skarzysko24.pl