Dyplomy dla Techników Pojazdów Samochodowych

Nasi uczniowie otrzymali dyplomy ze specjalistycznego szkolenia technicznego w ramach projektu „Profesjonalny technik – nauka, praktyka, praca” realizowanego przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój w naszej szkole.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
tekst i zdjęcia: p. Mariusz Chyb