Ślubowanie klas pierwszych

26.09.19. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych w lasach dalejowskich przy grobie patrona naszej szkoły Władysława „ Oseta” Wasilewskiego. Te coroczne wyjazdy pierwszaków stały się chlubną tradycją szkoły. W tym miejscu słowa „ Bóg- Honor- Ojczyzna”, tak ważne dla naszego patrona, nabierają szczególnego znaczenia. A postać Władysława, młodego harcerza, patrioty, dobrego ucznia, syna, brata i kolegi może być doskonałym wzorem dla współczesnej młodzieży. W tej ważnej uroczystości uczestniczyli również goście: Naczelnik Wydziału Oświaty p. Jerzy Krawczyk, komendant Ochotniczego Hufca Pracy p. Marzena Zajączkowska, pracujący tam wychowawca p. Ireneusz Kasprzyk oraz rodzice.
 
Po ślubowaniu i złożeniu kwiatów był czas na skosztowanie pysznej grochówki, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Nawet deszczowa pogoda nie zepsuła wspaniałego nastroju.
tekst: p. Joanna Zagajna - Wiatr
zdjęcia: p. Agnieszka Sobocha, p. Mariusz Chyb