Tematy prac kontrolnych w Liceum dla Dorosłych

rok szkolny 2019/2020

SEMESTR IV

Język polski

 

 1. Co dla człowieka może być wartością nadrzędną? Rozważ problem i odwołaj się do różnych tekstów z literatury romantycznej.
 2. Jakie postawy przyjmuje człowiek wobec cierpienia? Odpowiedz na pytanie, wykorzystując literaturę romantyczną.

Należy pisemnie opracować jeden z wybranych tematów i przesłać mi na maila jzagajnawiatr@zssuskarzysko.pl

 

Język angielski

 Temat 1:
Planujesz studia w Wielkiej Brytanii i chciałbyś poznać więcej szczegółów związanych z wybranym przez Ciebie kierunkiem studiów. Napisz list do dziekanatu swojej uczelni
-wyjaśnij, skąd się dowiedziałeś o uczelni i dlaczego piszesz ten list
-przedstaw się krótko
 -poinformuj, co zamierzasz studiować
- zapytaj o koszt studiów, możliwość otrzymania stypendium i dokumenty, jakie musisz dostarczyć i w jakim terminie.

Temat 2:
Starasz się o pracę wakacyjną w Anglii.Napisz list do biura pośrednictwa pracy
- poinformuj,jaki jest cel listu
-podaj informacje o swoich kwalifikacjach,doświadczeniu i zainteresowaniach
-napisz,jaka praca Cię interesuje i kiedy możesz ją rozpocząć
-zapytaj o wynagrodzenie i dokumenty, jakie musisz dostarczyć.

Zakres obu prac to 120-150 słów i jest to list formalny.

Biologia

 1. 1.Trucizny i ich wpływ na zdrowie człowieka. (opisz minimum 3)
 2. Środki psychoaktywne i uzależniające.
 3. 3.Choroby nowotworowe- przyczyny, powstawanie i profilaktyka.

Proszę o napisanie pracy semestralnej na jeden z wybranych przez Państwa tematów i odesłanie  na adres: rgorska@zssuskarzysko.pl. Wszelkie pytania też proszę kierować pod ten adres.

Historia

 1. Postawy Polaków wobec okupacji w czasie II wojny światowej
 2. Opór społeczny w PRL .Opozycja w PRL
 3. Narodziny masowych ruchów politycznych na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.

Prace należy wysyłać na adres bchrzanowska@zssuskarzysko.pl. Wszelkie pytania też proszę kierować pod ten adres.

Matematyka

 1. Obliczanie granic ciągów - definicje i twierdzenia
 2. Pochodne funkcji-podstawowe wzory i własności.

 Prace z matematyki oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres nkaminska@zssuskarzysko.pl 

 

SEMESTR VI

Język polski

 

Język angielski

 Zamierzasz wystartować w konkursie telewizyjnym z udziałem publiczności. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

- wyjaśnij jaka jest tematyka konkursu i dlaczego chcesz wziąć w nim udział
- poinformuj co należało zrobić żeby zostać uczestnikiem konkursu
- opisz swoje przygotowania do konkursu
- zachęć koleżankę żeby przyszła do studia telewizyjnego i napisz o atrakcjach przygotowanych dla publiczności

Prace proszę przesłać na adres :lwnuk@zssuskarzysko.pl
 

Biologia

 1.  Jakie prowadzi się działania prowadzące do wzrostu bioróżnorodności?
 2. Omów strukturę troficzną i przestrzenna ekosystemu.
 3. Opisz mechanizmy izolacji rozrodczej.

Proszę o napisanie pracy semestralnej na jeden z wybranych przez Państwa tematów i odesłanie  na adres: rgorska@zssuskarzysko.pl. Wszelkie pytania też proszę kierować pod ten adres.

Matematyka

 1. Ciągi liczbowe
 2. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

 Prace z matematyki oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres amalik@zssuskarzysko.pl