Tematy prac kontrolnych w Liceum dla Dorosłych

rok szkolny 2019/2020

SEMESTR III

Język polski

 1. Czy człowiek może być w życiu szczęśliwy? Odpowiedz na pytanie wykorzystując „ Króla Edypa” Sofoklesa i inne teksty kultury.
 2. Jak żyć? Rozważ problem, wykorzystując pieśni J. Kochanowskiego i inne teksty kultury.

 

Język angielski

 1. Napisz krótko o najlepszych wakacjach w Twoim życiu lub o takich, na jakie chciałbyś wyjechać ( opowiadanie).
 2. Opowiedz i swoim typowym dniu, formach spędzania czasu wolnego i zainteresowaniach (wpis na bloga).

 

Biologia

 1. Porównaj podział mitotyczny z mejotycznym,
 2. Opisz przebieg utleniania wewnątrzkomórkowego.

Historia

 1. Znaczenie i skutki przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa,
 2. Polska krajem tolerancji religijnej. reformacja i kontrreformacja w Polsce w XVI i XVII w.,
 3. Przyczyny i skutki upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVIII w. (termin do świąt).

 

Matematyka

 1. Działania na wielomianach
 2. Równania wymierne
 3. Ciąg Fibonacciego - złoty podział wszechświata

 

SEMESTR V

Język polski

1. Co dla człowieka może być wartością nadrzędną? Odpowiedz na pytanie,wykorzystując” Lalkę”B. Prusa i inne teksty literackie.

2. Praca- przyjemność, obowiązek, przymus...Rozważ zagadnienie, odwołując się do „ Lalki” B. Prusa i innych tekstów literackich.

 

Język angielski

Wraz z kolegami ze szkoły rozpoczęliście redagowanie szkolnej gazetki. W e-mailu do kolegi z Anglii:

 • opisz pierwszy numer gazetki, który się ukazał;
 • przedstaw reakcję uczniów na publikację gazetki oraz opinię nauczycieli na jej temat;
 • wyraź swoje wątpliwości dotyczące publikowania gazetki w wersji papierowej zamiast elektronicznej;
 • przekonaj kolegę, żeby pozwolił Ci wykorzystać w kolejnym numerze swoje zdjęcia i poproś o radę, jak można uatrakcyjnić gazetkę. 

 

Biologia

 1. Omów znaczenie mutacji w życiu człowieka,
 2. Biotechnologia - nauka przyszłości (uzasadnij stwierdzenie).

 

Historia

 1.  Skutki, przyczyny i znaczenie krucjat,
 2. Utopia, antyutopia, eugenika granic etyki,
 3. Przyczyny i skutki Wielkich Odkryć geograficznych. (Prace oddać jak najszybciej).

 

Matematyka

 1. Statystyka - podstawowe pojęcia i przykłady,
 2. Rachunek prawdopodobieństwa - podstawowe pojęcia, własności i przykłady.