Uwaga słuchacze LO

Słuchacze LO zobowiązani są do oddawania prac opisanych według załącznika

FISZKA - załącznik