Andrzejki w Samochodówce

29 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki przygotowane przez Samorząd Uczniowski i klasę 2 Tf. Można było poznać imię swojego wybranka, powróżyć sobie z ręki lub wylosować wraz z ciasteczkiem wróże mówiącą o tym co nas wkrótce czeka. Dla wielu uczestników przyszłość była zaskakująca. Wszyscy bawili się świetnie.
Tekst p. Jolanta Domagalska
Zdjęcia: p. Jolanta Domagalska, Dominika Chmura, Mikołaj Zatorski