Maturzyści na treningu

Maturzyści trenują przed studniówką ...
zdjęcia: p. Waldemar Mączka