Z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji

5 grudnia uczniowie klas 1a i 1b wraz z wychowawcami wybrali się na posterunek policji w Skarżysku gdzie wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Policjanci mówili także o innych zagrożeniach takich jak szeroko rozumiany handel ludźmi. Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili ciekawe miejsca w budynku policji min. strzelnicę.
Tekst i zdjęcia: p. Łukasz Wnuk