Konkursy gastronomiczne

Dnia 10.12.2019r odbyły się międzyklasowe konkursy ''Potrawy wigilijne", "Stroik Bożonarodzeniowy" dla klas gastronomicznych. W konkursie na najlepszą potrawę wigilijną uczestniczyło 7 zespołów dwuosobowych z klas pierwszych i trzecich. Pierwsze miejsce, drugie i trzecie zajęli uczniowie z klasy trzeciej, natomiast uczniowie klasy pierwszej otrzymali wyróżnienia. Uczniowie klas pierwszych, mimo krótkiego czasu obycia z gastronomią, wykazały się sumiennością i oryginalnością w przygotowaniu potraw oraz wysoką estetyką podania. W konkurencji na najlepszą potrawę wigilijną I miejsce zajęli Dominika Sidor i Kacper Domański, II miejsce: Dominik Mucha i Wojciech Karnowski, III miejsce: Maciej Synowiec i Kacper Piwko.
Drugi konkurs, który odbył się w tym samym dniu "Stroik Bożonarodzeniowy" skierowany był do uczniów klas gastronomicznych,. I miejsce: Maciej Synowiec, II miejsce: Kacper Domański III miejsce: Karolina Rogozińska - uczniowie reprezentujący 3TGS.
Nagrody zostały ufundowane z rady rodziców ZSSU
zdjęcia: Dominika Chmura