„Młoda krew ratuje życie”

Oddział Rejonowy PCK w ramach XVII edycji turnieju : „Młoda krew ratuje życie” zorganizował akcję poboru krwi od pełnoletniej młodzieży szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas 3TGS, 4TFS, 4TG.
Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zdeklarują dobrowolnie chęć pomocy - podzielenia się swą płynną tkanką. Przechodzą wówczas ścisłe badania dotyczące: przebytych chorób (kwestionariusz) i badanie wstępne (ciśnienie krwi, poziom hemoglobiny, badanie osłuchowe i wywiad lekarski).
Każdy uczeń po oddaniu krwi otrzymał 8 czekolad, sok, pastę do zębów oraz posiłek regenerujący.
tekst i zdjęcia: p. Paweł Wiatr