Dzień bezpiecznego internetu: Działajmy Razem!

Uczniowie z klas I Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych ( Suwara Aleksandra kl. I Tgf, Derlatka Oliwia kl. ITf, Rosiński Kacper kl. I Tgs, Pępczak Adrian kl. I Ts.) z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w dniu 11. 02.2020 roku brali udział warsztatach zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. prof. W. Sedlaka, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji i Społecznej Akademii Nauk ze Skarżyska. Dzień ten obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet ( PCPSI), utworzone z instytutu badawczego NASK oraz Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. 

Pracownicy biblioteki Piotr Salwa i Łukasz Kwiecień przeprowadzili warsztaty o zabezpieczeniu sprzętu komputerowego przed różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania, które nie tylko może spowodować uszkodzenie systemu operacyjnego, ale też przejmuje prywatne informacje zapisane na komputerze. Wykład na temat różnorodnych przestępstw popełnionych przy użyciu elektronicznych sieci informacyjnych i o publikacji nielegalnych treści dotyczących np. sposobów kradzieży w sieci oraz cyberprzestępczości prowadziły pracownice Powiatowej Komendy Policji – aspirant Anna Sławińska i Aspirant Izabela Romanowska. Ze Społecznej Akademii Nauk Pani Ewa Wiatr przybliżyła nam zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z zakupów online. Koordynator obchodów skarżyskich Dni Bezpiecznego Intrnetu Piotr Salwa, przygotował dla młodzieży dyplomy oraz upominkami książkowymi ufundowanymi przez bibliotekę.
Monika Kowalik