Zalecenia GIS przeciw koronawirusowi

W załącznikach znajdują się zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego na temat podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (opracowano na podstawie WHO, ECDC i CDC) oraz instrukcja mycia rąk.