Kierunki kształcenia

TECHNIKUM

 

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa)

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Osoby wykonujące ten zawód są przygotowane do: oceny jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzana oraz wydawania potraw i napojów,, organizowania produkcji gastronomicznej,planowania i realizacji usług gastronomicznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym obsługi komputera, zasad ekonomii i rachunkowości w gastronomii, prowadzenia korespondencji biurowej. Tego wszystkiego nauczysz się w naszej szkole dzięki doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej kształcenia teoretycznego i nowoczesnej pracowni kształcenia praktycznego. Do zawodu przygotuje cię profesjonalna kadra pedagogiczna. Szkoła zapewni ci także  wyjazdy na targi gastronomiczne, turystyczne i hotelarskie, możliwość uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Praca

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  możesz podejmować pracę w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą, zakładach zbiorowego żywienia, gospodarstwach agroturystycznych lub założyć własną firmę  gastronomiczną.

 

Technik pojazdów samochodowych

Jest to kierunek związany z obsługą, naprawą i diagnozowaniem współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, których  domeną jest zaawansowana  elektronika i nowoczesna technologia. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 

Praca

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi  i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 

Technik usług fryzjerskich

Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerskich. Posiadając wyuczony zawód technik usług fryzjerskich można posiadać kwalifikacje zawodowe poczynając od świadczenia usług fryzjerskich, a kończąc na bezpośrednim zarządzaniem własnym zakładem fryzjerskim. Zdobyte podczas nauki doświadczenia pozwalają na projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. Absolwenci posiadają także umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

 Praca

Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w szkolnej pracowni fryzjerskiej oraz praktyk zawodowych w salonach współpracujących ze szkołą. Absolwent szkoły może pracować w salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki salon. Może również być zatrudniony jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, operach i telewizji, stylista w firmach reklamowych i marketingowych, przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich, nauczyciel zawodu po uzyskaniu dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych.

 

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

 

 

 

Praca

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w:

 • w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog
 • firmach rzemieślniczych
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne
 • w biurze obsługi klienta
 • przy kontroli jakości produkcji,
 • jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zadania technika grafiki i poligrafii cyfrowej to: przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania, obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii, przygotowanie prezentacji graficznych i multimedialnych, wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych, prowadzenie procesów drukowania. W ramach naszego kursu przewidujemy m.in. naukę takich programów do tworzenia grafiki wektorowej (np. Corel DRAW, Inkscape), grafiki rastrowej (np. Adobe Photoshop, Gimp), do skład tekstu (np. Adobe InDesign, Scribus), tworzenia stron WWW (w tym HTML, PHP, Java, Obsługa CMS), do tworzenia animacji na stronach WWW, montaż animacji i filmów.

 

Praca

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach graficznych
 • wydawnictwach
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej
 • drukarniach

 

Technik obsługi turystycznej

 Technik obsługi turystycznej m.in. ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe, organizuje i realizuje imprezy turystyczne, zajmuje się rozliczaniem ich kosztów oraz podejmowaniem wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego, sporządza oferty turystyczne w języku polskim i obcym. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Technik obsługi turystycznej zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwalają mu na profesjonalną obsługę klienta.

 

Praca

Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się organizacją i obsługą turystyki, takich jak:
•    biura podróży i agencje turystyczne,
•    ośrodki informacji turystycznej,
•    organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się organizacją i promocją  turystyki,
•    hotele i domy wczasowe,
•    fundacje i stowarzyszenia,
•    własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

Kelner

Kelner to człowiek kreatywny, który umie planować posiłki i układać proste menu jak również organizować przyjęcia okolicznościowe i catering. Zna się na przygotowaniu sali konsumenckiej dla gości, potrafi doradzić i udzielić konsumentowi informacji na temat: jadłospisów, wartości odżywczych potraw, technologii ich przyrządzania, przyjęć, rejestrować zamówienia klienta. Kelner serwuje potrawy i napoje w zakładach gastronomicznych i na przyjęciach ,obsługuje gości hotelowych w restauracji i w pokoju hotelowym, potrafi sporządzić i wyporcjować potrawy w obecności gościa, kelner umie współpracować z zespołem kelnerów, kucharzy i pionem hotelowym Wszystkich tych umiejętności przyszły kelner może nauczyć się naszej szkole, która ma dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego ,zapewnia ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów ,wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie.

 

Praca

Po zakończeniu nauki absolwenci zatrudniani są głównie w rozwijającym się sektorze gastronomicznym, hotelarskim, zakładach gastronomicznych prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą być zatrudnieni na statkach i promach oraz wagonach restauracyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

 

Kierowca mechanik - NOWY kierunek kształcenia

Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.

Praca

Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał: prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego. Będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

 

Monter systemów rurociagowych - NOWY kierunek kształcenia

Zadaniem montera systemów rurociągowych jest budowa, konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności rurociągów górniczych, rurociągów powietrza sprzężonego, rurociągów odwadniania, wodnych sieci przeciwpożarowych, rurociągów okrętowych, sanitarnych, rurociągów instalacji przeciwpożarowej, ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rurociągów przemysłowych, itp. Monter systemów rurociągowych montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody przy zastosowaniu narzędzi i maszyn i urządzeń monterskich.

Praca

Monter systemów rurociągowych może pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją, montażem, naprawą, konserwacją i eksploatacją wszelkiego typu rurociągów i systemów rurociągowych. Może również pracować w kopalniach podziemnych i odkrywkowych oraz w przemyśle stoczniowym.

 

Mechanik monter maszyn i urządzeń - NOWY kierunek kształcenia

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.


Praca

W zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych - NOWY kierunek kształcenia

Osoba pracująca w tym zawodzie montuje instalacje i urządzenia sanitarne, tj. montuje instalacje wodociągowe, wody ciepłej, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych. Przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

Praca
-firmy budowlane,
-firmy wodociągowe,
-firmy gazowe,
-w firmie prywatnej,
-działalność na własny rachunek.
Monter sieci i instalacji sanitarnych (hydraulik, monter sieci) jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy, ma możliwości pracy za granicą. 

 

Operator obrabiarek skrawających - NOWY kierunek kształcenia

Operator obrabiarek skrawających to zawód w którym kształcone są osoby do obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Zadania zawodowe to także przygotowywanie stanowiska pracy, ustawianie parametrów, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Praca

Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach produkcyjne wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

 

Mechanik motocyklowy - NOWY kierunek kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką oraz naprawą motocykli. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż motocykli, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przez producentów motocykli wymaga stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych w tym zawodzie.

Praca
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
-         stacjach obsługi motocykli,
-         przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
-         salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,
-         przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,
-         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
-         przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.