Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych

data/godzina

przedmiot/komisja

klasa

26.08.2020

godzina: 8.00

Język polski

 

Komisja:

J. Zagajna-Wiatr

A. Nowak-Wierzchowska

4TG*

2TPS*

1TF*

1B*

26.08.2020

godzina: 8.00

WOK

 

Komisja:

J. Zagajna-Wiatr

A. Nowak-Wierzchowska

2TPS*

27.08.2020

godzina: 8.00

Matematyka

 

Komisja:

J. Kowalczyk

A. Malik

2TPS*

4TG*

27.08.2020

godzina: 8.00

Historia

 

Komisja:

M. Wikło

B. Chrzanowska

1TF*

1B*

 

* Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły