Wręczenie nagród stypendialnych naszym uczniom

W dniu 24.11.2017 roku w ZSS-U miała miejsce uroczystość wręczenia nagród stypendialnych dla wyróżniających się uczniów. Przy tej okazji uzdolnieni uczniowie mogli też zaprezentować swoje talenty. Część oficjalną rozpoczęła p. wicedyrektor Donata Golis, witając zaproszonych gości: p. Andrzeja Jakubca – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, przewodniczącą rady powiatu skarżyskiego – p. Bożenę Bętkowską, wiceprzewodniczącego rady powiatu – p. Janusza Kołodzieja, starostę powiatu skarżyskiego p. Jerzego Żmijewskiego, wicestarostę powiatu skarżyskiego – p. Artura Berusa, zatępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – p. Bogusława Cioka, Komendanta 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku – Kamiennej p. Marzenę Zajączkowską, radnego rady powiatu p. Pawła Wiatra, radnego rady miasta Skarżyska – Kamiennej p. Piotr Brzeziński, p. Jana Maślikowskiego z restauracji Myśliwska,, p. Dagmarę Nowak-Trochimiuk, prezesa zarządu Celsium serwis, p. Łukasza Żuchowskiego prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, p. Danutę Banaczek właściciela Restauracji i Hotelu Promień oraz firmy odzieżowej Dana, p. Karola Szumielewicza z firmy Usługi Dźwigowe i Transportowe, p. Sławomira Niedzielę – Usługi Transportowe, p. Krzysztofa Ołuba – Usługi Transportowe, p. Monika Natorę ze Studia Mody Mona, p. Pawła Motyla z firmy Zamel.

Stypendia są dla naszych uczniów doskonałą motywacją do nauki, rozwijania pasji i zainteresowań. Pierwsze, bardzo wyjątkowe stypendium ,,Oseta’’ ufundowane przez p. Mieczysława Wasilewskiego, brata patrona naszej szkoły i inicjatora pozostałych stypendiów, otrzymał Paweł Pera z kl. 3tfs. Kolejne stypendium-,, Uczeń z klasą’’ ufundowane przez nauczycieli ZSS-U otrzymała Dominika Chruściel z kl. 2a. Stypendium ,,Sumienny uczeń’’, ufundowane przez p. starostę Jerzego Żmijewskiego, otrzymała Klaudia Zbroja z kl. 3tg. Stypendium ,,Uczeń z marzeniami’’, ufundowane przez p. wicestarostę Artura Berusa, otrzymała Klaudia Dróżdż z kl. 2tg. Stypendium ,,Kreatywny uczeń’’, ufundowane przez p. Bożenę Bętkowską przewodniczącą Rady Powiatu, p. Katarzynę Bilską członka Zarządu Powiatu, p. Annę Leżańską członka Zarządu Powiatu, otrzymała Samantha di Filippo z kl. 2tg. Stypendium ,,Aktywny fotoreporter’’, ufundowane przez p. Alinę i Michała Jędrysów, czyli portal www.tsk24.pl, otrzymała Nikola Jagiełło z kl. 2tg. Stypendium ,,Wybitny sportowiec’’, ufundowane przez p. Agnieszkę Urbańczyk i Ozdala Yilmaz’a, otrzymała Julia Gostomska z kl. 3tfs. Stypendium ,,Wyśmienity kucharz’’, ufundowane przez p. Waldemara i Arkadiusza Pawliszaków, otrzymał Mateusz Nowak z kl. 3tg. Stypendium ,,Kreatywny fryzjer’’ otrzymała Katarzyna Strzelecka z kl. 3tfs, a fundatorami są skarżyscy przedsiębiorcy: p. Janina Mysior, p. Sławomir Niedziela-,, Usługi Transportowe’’, p. Tomasz Golis- Biuro Usług Pożarniczych ,,Prewent’’, p. Krzysztof Ołub ,,Usługi Transportowe”. Stypendium ,,Zdolny fryzjer’’ otrzymała Iwona Lisowska z kl. 3tfs. Fundatorami są również skarżyscy przedsiębiorcy: p. Danuta Banaczek – hotel ,,Promień’’, p. Ireneusz Miernik – cukiernia ,,Azalia’’, p. Łukasz Jaśkiewicz- Biuro Projektowe, p. Józef Szumielewicz-,, Usługi Dźwigowe i Transportowe’’. Stypendium ,,Zdolny mechanik’’, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie i MPWiK, otrzymał Norbert Kiczor z kl. 2tfs. Stypendium ufundowane przez Hufiec Pracy 13-1 otrzymała Patrycja Winiarska z kl. 2a. Stypendium ,,Społecznik z pasją’’ otrzymała Agnieszka Nowak z kl. 3a. Fundatorami są radni powiatowi i miejscy: p. Marcin Piętak, p. Artur Mazurkiewicz, p. Renata Bilska, p. Piotr Brzeziński, p. Krzysztof Ligowski, p. Grzegorz Małkus, p. Paweł Wiatr, p. Bartosz Bętkowski, p. Roman Wojcieszek, p. Mariusz Bodo. Stypendia dla uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia ufundowała firma Celsium. Otrzymają je w drugim semestrze wyróżniający się uczniowie.
W przerwach między kolejnymi stypendiami można było podziwiać utalentowanych uczniów. Veronika Kurdybakha i Klaudia Dróżdż wykazały się talentem wokalnym. Paweł Pera zaprezentował talent poetycki, a potem, wspólnie z Danielem Wójcikiem, wystąpił w kabarecie. Swoje umiejętności zawodowe pokazały też fryzjerki, bo na tę okazję przygotowały pokaz fryzur połączony z pokazem mody. Modelki wystąpiły w sukniach firmy ,,Dana’’ p. Danuty Banaczek i ,,Mona’’ p. Moniki Natory. Obie panie zaoferowały współpracę z naszą szkołą, ponieważ od przyszłego roku pojawi się u nas nowy zawód: technik przemysłu mody oraz innowacje: kosmetyka i wizaż w zawodzie technik usług fryzjerskich.
Stypendia stały się w naszej szkole chlubną tradycją, a uroczystość ich wręczenia weszła na stałe do kalendarza ważnych wydarzeń. Z roku na rok liczba stypendystów powiększa się. Jest to możliwe dzięki licznemu gronu fundatorów, którym serdecznie dziękujemy.


tekst: p. Joanna Zagajna - Wiatr, zdjęcia: Nikola Jagiełło, Krzysztof Jabłoński