Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK. Konkurs składa się z czterech etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.  Do etapu szkolnego konkursu, który został przeprowadzony 17.11.2017, przystąpiło  14 uczniów. Największą ilość punktów z testu uzyskała uczennica klasy 4TFS - Eliza Płusa. To ona reprezentowała szkołę w etapie rejonowym konkursu, który odbył się 15.12.2017 w Sali Konferencyjnej PCRE. Niestety, ilość punktów uzyskanych przez uczennicę nie wystarczyła,  by przeszła ona do etapu okręgowego. Mimo tego dziękujemy Elizie  za udział i postawę godną naśladowania.

tekst:p. Sylwia Kęczkowska