Uwaga - konkurs - plastyczny

na plakat pod hasłem "Ojczyzna polszczyzna" z okazji Dnia Języka Ojczystego. Termin składania prac do 02 lutego 2018 r. do p. J. Zagajnej - Wiatr (s.73) lub do p. A. Sobochy. (Szczegółowych informacji udziela p. J. Zagajna - Wiatr