Edukacyjna giełda w Bliżynie

„Edukacyjna Giełda dla gimnazjalistów”, tym razem w Bliżynie – za nami. Bierzemy udział w takich właśnie wydarzeniach, żeby promować nasze kierunki, w tym wspólnie z Celsium serwis: Monter sieci i instalacji sanitarnych i naukę w Zespóle Szkół Samochodowo - Usługowych