Nauczyciele

NAUCZYCIELE – ROK SZKOLNY 2018/2019

lp.

nazwisko i imię

nauczane przedmioty,

prowadzone zajęcia

1.

Chrzanowska Bożena

historia,

wiedza o społeczeństwie

2.

Chyb Mariusz

przedmioty zawodowe TPS

wychowawca klasy 4TFS

3.

Domagalska Jolanta

chemia,

język angielski,

 wychowawca klasy 1TF

4.

Frąckiewicz Renata

fizyka,

BHP

5.

Golis Donata

przedmioty zawodowe TUF

6.

Grabowska Anna

przedmioty zawodowe TUF

7.

Grzmil Sławomir

przedmioty zawodowe TPS

8.

Janowska Ewa

przedmioty zawodowe TŻiUG

9.

Jurzyński Tomasz

religia

10.

Karpeta Marcin

język angielski,

wychowawca klasy 3B

11.

Kęczkowska Sylwia

przedmioty zawodowe TUF

wychowawca klasy 3A

12.

Kumalska Elżbieta

przedmioty zawodowe TŻiUG

13.

Kowalczyk Jadwiga

matematyka

14.

Lech-Derlatka Małgorzata

przedmioty zawodowe TŻiUG

podstawy przedsiębiorczości

wychowawca klasy 2Tg

15.

Malik Anna

biologia,

kosmetyka,

wychowawstwo 1TPS, II LO

16.

Malik Artur

matematyka,

przedmioty zawodowe TGiPC

wychowawca II LO

17.

Mańko Wojciech

wychowanie fizyczne

wychowawca klasy 2A

18.

Mączka Waldemar

wychowanie fizyczne,

przedmioty zawodowe TPS

19.

Michalski Michał

wychowanie fizyczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

20.

Murawska Magdalena

bibliotekarz

21.

Nowak-Wierzchowska Agata

język polski,

wiedza o kulturze,

wychowawca klasy 3TG

22.

Rokita Grażyna

przedmioty zawodowe TŻiUG

23..

Sieczka Halina

przedmioty zawodowe TPS

24.

Sobocha Agnieszka

Pedagog szkolny

25.

Sońta Katarzyna

język niemiecki,

wychowawca klasy 3TFS

26.

Wesołowski Paweł

religia

27.

Wiatr Paweł

przedmioty zawodowe TPS

doradca zawodowy

28.

Wikło Małgorzata

geografia

29.

Wilkosz-Sitarska Ewelina

język rosyjski,

przedmioty zawodowe TUF

wychowawca klasy 1A

30.

Wnuk Łukasz

język angielski,

wychowawca klasy 4TG

31.

Zagajna-Wiatr Joanna

język polski

wychowanie do życia w rodzinie