Dni wolne od zajęć

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dla wszystkich zainteresowanych prezentujemy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

  • 10.2018 (poniedziałek dzień po Dniu Edukacji Narodowej)
  • 2 listopada 2018 (piątek dzień po Wszystkich Świętych)
  • 2 maja 2019 (czwartek dzień pomiędzy Świętem Pracy 1-go maja, a Świętem Narodowym 3-go maja)
  • 6 maja 2019 - poniedziałek (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym)
  • 7 maja 2019 - wtorek (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z matematyki w części pisemnej na poziomie podstawowym)
  • 8 maja 2019 - środa (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z języka angielskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym)