Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

WRZESIEŃ

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 2. Wybór uczniów do Pocztu Sztandarowego.
 3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
 4. Opracowanie harmonogramu apeli i uroczystości szkolnych.
 5. Przeprowadzenie szkolnego etapu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
 6. Zorganizowanie giełdy podręczników.
 7. Współpraca przy organizacji uroczystości ślubowania klas I w Lasach Dalejowskich.
 8. Dzień Chłopaka – głosowanie na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole.

PAŹDZIERNIK

 1. Współpraca przy organizacji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Posprzątanie grobu Władysława „Oseta” Wasilewskiego i pomnika Powstańców 1863r; zapalenie znicza i złożenie kwiatów.
 3. Wylosowany dzień, bez pytania dla uczniów w krawatach.
 4. Współpraca przy wyborze kandydatur uczniów do przyznawanych w szkole stypendiów.

LISTOPAD

 1. Współorganizacja obchodów Święta Niepodległości.
 2. Udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości organizowanych na terenie miasta.
 3. Organizacja Wróżb Andrzejkowych.

GRUDZIEŃ

 1. Organizacja szkolnych Mikołajek.
 2. Wylosowany dzień , bez pytania dla uczniów w mikołajkowych czapkach.
 3. Przygotowanie dekoracji świątecznych w szkole.
 4. Współpraca przy organizacji spotkania wigilijnego.

LUTY

 1. Organizacja szkolnych Walentynek.
 2. Wylosowany dzień, bez pytania dla uczniów ubranych na czerwono.

 

MARZEC

 1. Współpraca przy organizacji Dzień Kobiet.
 2. Plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole.
 3. Współpraca przy organizacji Dnia Patrona.
 4. Przygotowanie dekoracji świątecznych w szkole.

 

KWIECIEŃ

 1. Wylosowany dzień, bez pytania dla uczniów ubranych na zielono.
 2. Pożegnanie maturzystów.
 3. Organizacja „jajeczka wielkanocnego”

MAJ

 1. Współpraca przy organizacji zajęć z gimnazjalistami w ramach Dni Otwartych Szkoły.
 2. Udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3- go Maja organizowanych na terenie miasta.
 3. Wytypowanie kandydatury ucznia ZSS- U do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

CZERWIEC

 1. Współpraca przy organizacji Dnia Sportu.
 2. Plebiscyt na najbardziej wysportowanego ucznia w szkole.
 3. Zakończenie Roku Szkolnego.
 4. Podsumowanie pracy SU – wyjazd do kina.

Ponadto w ciągu całego roku szkolnego Samorząd Uczniowski będzie się włączał w akcje charytatywne - wolontariackie i profilaktyczne organizowane zarówno w szkole jak i poza nią. Ponadto poczet sztandarowy będzie reprezentował szkołę podczas uroczystości państwowych

i patriotycznych organizowanych w mieście.

 

W ciągu całego roku szkolnego kontynuowana będzie akcja „Bookcrossing – uwolnij książkę”.

W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego zorganizowany zostanie Samorządowy Klub Turysty pod opieką p. Marcina Karpety.