KALENDARIUM

 

28.09.2018

ślubowanie klas pierwszych

do 30.09.2018

składanie deklaracji maturalnych

15.10.2018

dzień wolny od zajęć

02.11.2018

dzień wolny od zajęć

07.11.2018

zebrania z rodzicami dla klas 4 godz. 16.00

(wszyscy nauczyciele)

29.11.2018

zebrania z rodzicami dla klas 1-3 godz. 16.00

(wszyscy nauczyciele)

14.12.2018

wystawianie ocen w klasach 4

zakończenie I semestru w klasach 4

 

18.12.2018

rada klasyfikacyjna klas 4

20.12.2018

rada zatwierdzająca klas 4

24-31.12.2018

przerwa zimowa świąteczna

04.01.2019

wystawianie ocen w klasach 1-3,  zakończenie semestru w klasach 1-3

08.01.2019

rada klasyfikacyjna klas 1-3

09.01.2019

egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna

10.01.2019

egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

10.01.2019

zebranie z rodzicami klas 4 godz. 16.00

zebranie z rodzicami klas 1-3 godz. 16.00

11.01.2019

rada zatwierdzająca klas 1-3

14-25.01.2019

ferie zimowe

20.03.2019

zebrania z rodzicami dla klas 4 godz. 16.00

(wszyscy nauczyciele)

17.04.2019

wystawianie ocen w klasach 4

rada klasyfkacyjna klas 4

18.04-24.04.2019

przerwa wiosenna świąteczna

25.04.2019

rada zatwierdzająca dla klas 4

26.04.2019

zakończenie roku w klasach 4

1-3.05.2019

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6-8.05.2019

egzamin maturalny

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.05.2019

zebranie z rodzicami dla klas 1-3 godz. 16.00

(wszyscy nauczyciele)

14.06.2019

wystawianie ocen w klasach 1-3,

rada klasyfikacyjna 1-3

17.06.2019

egzamin zawodowy – część praktyczna

18.06.2019

egzamin zawodowy – część pisemna

18.06.2019

rada zatwierdzająca dla klas 1-3

21.06.2019

zakończenie roku szkolnego klas 1-3

21.06-04.07.2019

egzaminy praktyczne