Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/zssu2017/ftp/includes/db.php on line 24

Wystąpił błąd w połączeniu z bazą danych. Sprawdź ustawienia w pliku konfiguracyjnym lub skontaktuj się z administratorem.