Typy szkół

W skład Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych wchodzą 3 szkoły:

 1. Technikum Nr 3, kształcące w zawodach:
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik procesów drukowania,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik obsługi turystycznej,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • kelner.
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (Branżowa Szkoła I stopnia), kształcąca w zawodach:
  • kierowca mechanik,
  • monter systemów rurociągowych,
  • mechanik - monter maszyn i urządzeń,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • mechanik motocyklowy,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • blacharz samochodowy,
  • cukiernik,
  • wędliniarz,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • fryzjer,
  • krawiec,
  • kucharz,
  • lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych,
  • piekarz,
  • sprzedawca,
  • stolarz,
  • ślusarz.
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych